Tamariki Ora - Location Map
te Runanganui o te Atiawa ki te Upoko o te Ika a Maui Inc.
Where are we?
The Tamariki Ora clinic is located beside the Waiwhetu Medical Centre on Whites Line East,
Waiwhetu, Lower Hutt. There is a walkway across the Waiwhetu Stream from Riverside Drive
opposite the Waiwhetu Marae (Bus Route 121 - Stop No. 9173) and there is a car park at 148, Whites
Line East.

te Runanganui o te Atiawa